הרשמת תלמיד חדש

גולש/ת יקר/ה,

הרישום לאתר הנו ללא תשלום..

השימוש באתר דורש הרשמה .


האימייל ישמש להודעות ומידע שישלח מאתר Lashonet - גלסופט הנדסת תוכנה בע"מ בלבד.

אנו איננו מוסרים פרטים אישים לצד שלישי כלשהו, וכל הפרטים נשמרים חסויים אצלנו.

תנאי שימוש באתר

1. הרישום לאתר הנו ללא תשלום. השימוש והלימוד בקורסים השונים המוצעים הנם חינם או בקורסים מסויימים כרוכים ברכישת מנוי.
2. מסירת פרטים מלאים ונכונים בעת ההרשמה הנה חובה.
3. הדואר האלקטרוני, מספר הסלולרי, וכל פרטיכם האישיים לא יועברו לצד שלישי . ושמורים בLashonet - גלסופט הנדסת תוכנה בע"מ בלבד.
4. השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי השימוש באתר המופיעים בעמוד הראשי של האתר. במקרה של שינוי בתנאי האתר תמסר הודעה מראש.
5. אתר Lashonet - גלסופט הנדסת תוכנה בע"מ שומר את הזכות לשלוח דואר גולשים . דואר זה ניתן להפסקה ו/או חידוש בכל עת על ידי התלמיד בעמוד הפרופיל האישי של התלמיד .