lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

תחביר ושחבור

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
תחביר ושחבור מכיל 20 סרטי וידאו וכן 629 שאלות
סדר מילים במשפט
סמיכות לעומת שם ותוארו
אוגד
משפט פועלי
לוואים
שחבור כללי
מושא
תיאורים
תמורה
קריאה פנייה הסגר
ניתוח מילות שאלה
משפט בעל חלק כולל
משפט איחוי/מחובר
משפט מורכב
סוגי פסוקיות
משפט ייחוד
משפט בעל נושא סתמי
דו משמעות
חלקי הדיבר
תקינות תחבירית