lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

אוצר המילים והמשמעים (סמנטיקה)

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
אוצר המילים והמשמעים (סמנטיקה) מכיל 8 סרטי וידאו וכן 13 שאלות
אוצר המילים והמשמעים כללי
יחסי משמעות בין מילים
המילון