lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

תצורת השם

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
תצורת השם מכיל 7 סרטי וידאו וכן 186 שאלות
ניתוח שמות עצם שאלון ב
ניתוח שמות עצם שאלון א
תרגילים מבגרויות שאלון א
שמות פעולה
תרגילים מבגרויות שאלון ב
דרכי תצורה - כללי
שאילה מלועזית