lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

הבנת הנקרא

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
הבנת הנקרא מכיל 2 סרטי וידאו וכן 61 שאלות
עצרו את המהפכה - שאלון ב
מהו חינוך סביבתי ראוי - שאלון ב'
לביים את ההיסטוריה - שאלון ב'
האנגלית הופכת דומיננטית יותר ויות
התנדבות בני נוער - המשאב הבלתי מנ
כתיבת מאמר טיעון
הבנת הנקרא כללי
טקסט לדוגמה: דור המסכים
טקסט לדוגמה: הצד השני של המטבע