lashonet.co.il-אתר ללימודי לשון לבגרות
לשון לתיכון – קורסים אונליין
האם לזכור אותך ביציאה?
צא ושמור על פרטי הכניסה
צא ואל תשמור פרטי כניסה
בטל - חזור ללימוד

פועל

על מנת לתרגל, להיבחן, ללמוד במרתון, להיעזר במאמן האישי
וליהנות ממעקב התקדמות וציונים,יש להירשם לאתר לשונט
ההרשמה והלימוד חינם!
אתר לשונט אינו שולח פרסומות ואינו מעביר את פרטיכם לשום צד שלישי.
 
פועל מכיל 56 סרטי וידאו וכן 607 שאלות
כללי - כל הגזרות
גזרת הכפולים ע''ע
פעלים עם עיצורים גרוניים
גזרת נל''י/ה
גזרת נפ''י/ו
גזרת נע''ו/י
שלמים
מרובעים
גזרה נל''א
חסרי פ''ן
חסרי פ''י (צ)